Ons werk als oncologie verpleegkundige bij de cliënten thuis.

Kanker is een ziekte die heel diep ingrijpt in het leven van cliënten en hun omgeving. Iedereen die geraakt wordt door kanker heeft een verhaal. Als het om onze cliënten gaat of hun naasten zijn dit altijd aangrijpende verhalen en proberen wij hier zo passend mogelijk op in te spelen.

Omdat wij bij de cliënten thuis komen, in hun eigen vertrouwde omgeving komen wij ontzettend dichtbij. Wij maken deel uit van alle ups en downs, zien de cliënt op de meest kwetsbaren momenten.

-We zijn er als er vragen zijn rondom de behandeling,

-We zijn er om mee te denken in het bestrijden van bijwerkingen,

-We zijn er om de lijntjes kort te houden met het ziekenhuis of de huisarts,

-We zijn er om verschillende disciplines in te schakelen,

-We zijn er om een luisterend oor te bieden aan zowel cliënt als hun naasten,

“ Wij zijn er.”

De aarzeling op het gezicht en terughoudendheid bij een eerste gesprek, het warme welkom en de blijdschap bij de daaropvolgende gesprekken.

In een korte tijd wordt je hun steun in een moeilijke en vaak onzekere periode. De waardering die je voelt en de woorden van dankbaarheid, dat is het geen wat ons werk zo mooi maakt. Er wordt ons regelmatig gevraagd, is het niet zwaar? Neem je geen dingen mee naar huis? Natuurlijk doen we dat wel eens, natuurlijk rolt er over onze wang wel eens een traan, dit komt omdat wij dicht bij de cliënt komen maar de cliënt ook dichtbij ons.

Om een inkijkje te geven van de ervaringen van de cliënt, naasten en huisarts, willen wij graag een paar mooie teksten met jullie delen. Wij wisten wel dat ons werk erg gewaardeerd werd maar bij het lezen van deze stukjes werden we toch even stil. Nu weten we helemaal zeker dat ons werk het allermooiste is!

Cliënt:

Al snel nadat ik te horen had gekregen dat ik ziek was, had ik de eerste afspraak met jou. En wat was ik zenuwachtig! Ik had zo veel vragen en jij had alle antwoorden en, wilde ik die antwoorden wel horen?

Gelukkig viel het allemaal heel erg mee en wist jij mij, door alles goed uit te leggen, gerust te stellen.

Vanaf dat moment kwam jij elke week bij mij langs. Dat was ook hard nodig omdat ik drie maanden thuis heb gezeten voordat ik eindelijk behandeld kon worden. Het ging in rap tempo slechter met mij. Gelukkig kon ik met jou praten over mijn ziek-zijn. Jij begreep mij en jij wist waar ik mee worstelde en dat was voor mij erg fijn. Zulk soort gesprekken kun je niet met iedereen voeren. Je vond het ook prima om eens een stukje te wandelen en je bent zelfs een keer mee gegaan naar het ziekenhuis! Dat vond ik echt geweldig!

Ook kon jij mij de medische taal uitleggen die in brieven of uitslagen stond en waar ik vaak niet veel van begreep.

Gelukkig doen de behandelingen hun werk en gaat het lichamelijk weer best goed. Daarmee verandert ook jou rol van medisch naar psychologisch. In veel gevallen kan ik bij jou op begrip rekenen. Soms heb ik een duw in de rug nodig om dingen te regelen of om dingen te accepteren. Van jou krijg ik dan die duw zodat ik verder kom.

Bij mij begint het dan vaak met een beetje morren maar later ben ik blij dat ik die duw van jou gekregen heb en dat ik toch gedaan heb wat je zei. Je blijkt dan toch gelijk te hebben gehad.

Jij komt nu al weer een hele tijd bij mij langs. Je hebt mij goed leren kennen en je weet precies hoe ik in elkaar zit en wat ik nodig heb. Ik ben er nog steeds heel blij mee dat je komt. Ik reken er niet alleen op maar ik tel er ook echt op. Je hebt de moeilijke weg die ik gegaan ben een stuk draaglijker gemaakt en daar ben ik je heel dankbaar voor. Ik ben er nog lang niet. Dat weet ik best. Ik hoop dat je mij nog even blijft ondersteunen en in de goede richting blijft duwen. Wie weet wat ik dan nog kan bereiken?

Bedankt voor alles wat je voor mij gedaan hebt en voor alles wat je nog steeds voor me doet.

Hans


Huisarts:

In de lente van 2021 ben ik voor het eerst in contact gekomen met Cura Excellent. Via het ziekenhuis was deze thuiszorgorganisatie ingezet bij een patiënt uit mijn praktijk, die de laatste levensfase was ingegaan. Wat direct opviel was de respectvolle werkwijze van het team. Voorzover mogelijk werd rekening gehouden met de wensen van de patiënt, zoals de bezoektijd, de manier van contact houden en de wijze van toedienen van de medicatie. Dat is door de patiënt en zijn partner als zeer waardevol ervaren.

Voor mij als huisarts was het kleine team eenvoudig en snel te bereiken. We hebben in gezamenlijkheid een aantal moeilijke kwesties besproken en opgelost en de flexibiliteit van het team maakte oplossingen op maat vaak goed mogelijk. Ik ben zeer blij verrast door deze eerste ontmoeting met Cura Excellent en zie ernaar uit om in de toekomst vaker samen te werken.


Echtgenote van een cliënt:

Wanneer je de diagnose kanker krijgt, gebeurt er in een keer heel veel in je leven. Van het ene op het andere moment wordt je een patiënt en moet je regelmatig de regie uit handen geven. Voor veel mensen is dat iets vanzelfsprekend. Maar dat geldt niet voor iedereen.

Toen mijn man de diagnose kreeg, was dat een van de dingen waar hij mee geconfronteerd werd. Voor hem was het altijd erg belangrijk in zijn leven dat hij eigen beslissingen zelf overwogen kon nemen. De ziekte was iets waar hij geen controle over had, maar de manier waarop hij hier mee om wilde gaan was een eigen keus. De beslissing om wel of niet voor een behandeling te kiezen. Om wel of niet mee te doen aan studies. Iedere keer opnieuw hebben we er samen over gepraat en de keus gemaakt die voor mijn man op dat moment belangrijk was. En later, toen het niet anders kon, de keus hoe hij met het einde van zijn leven om wilde gaan. Het bleef voor mijn man belangrijk om gezien te worden als mens en niet als patiënt. Toen hij was uitbehandeld was het noodzakelijk om contact te leggen met thuiszorg. Iets waar we tegenop zagen.

Vanuit het ziekenhuis werd er contact gezocht met Cura excellent. Er werd een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Vanaf het eerste moment voelden wij ons gehoord. Het was voor ons belangrijk dat ikzelf zolang dat kon voor mijn man zou zorgen. En mijn man gaf aan dat hij het liefst iedere keer dezelfde mensen zou zien, alsjeblieft niet iedere keer een ander.

Er is echt naar ons geluisterd. Er waren momenten dat mijn man het moeilijk vond om een gesprek aan te gaan, maar dan was er de aandacht voor mij en kon ik mijn verhaal kwijt. Toen de klachten toenamen was er overleg met de huisarts en de verpleegkundigen van Cura op een respectvolle manier. Het was voor iedereen zoeken naar een manier om met de wensen van mijn man om te gaan, maar dat gebeurde iedere keer weer en gaf zoveel rust en troost. Er was een kleine groep van verpleegkundigen die met zoveel liefde en respect hun werk deden, dat ik nog iedere keer dankbaar ben als ik aan hen denk. Mijn man mocht mens zijn.

In de laatste fase heb ik mij enorm gesteund gevoeld. Ja, het was zwaar en moeilijk, maar de meiden van Cura stonden naast mij. Ik weet niet of ik het zonder hen had kunnen doen. Maar dat is gelukt tot het allerlaatst en ik ben zo dankbaar dat de wens van mijn man om het samen te mogen doen is vervuld.

Lianne

Contact & informatie

Bel ons: 085-0003711 of E-mail: info@curaexcellent.nl

Cura Excellent
Heuvel 2B
5261 EE Vught


Bekijk op Google Maps